Det med å hevde at uten en felles religion så ville det være mindre
felleskap, kan være sant. Fordi religion har alltid et forhold til samfunnet.

Det fyller behov for individet for felleskapet, den gir mening til tilværelsen
for mange, og ikke minst gir den tilhørighet innenfor en gruppe. Det er mange
som mener at felleskap er en god grunn for religion. Det har et sosial
dimensjons, det er noe som for mennesker til å gjøre ting i felleskap. Bønner,
gudstjenester, overgangsriter alt dette skjer i fellesskap. I mange tilfeller
tror jeg religion fungerer som et emosjonelt sikkerhetsnett. Religion er bra
for å hjelpe i mange tilfeller evnen til å føre individer som har forskjellige
sosiale tilhørigheter, interesser og alder. Det gir en enkel løsning på
tilhørighets behov som folk har. Den gir en enkel integrerings mulighet til
folk som er ny til samfunnet. En kristen fra forskjellige land som eks. Vil
føle en salgs kontakt med hverandre med engang, når de forstår at begge tror på
den samme guddommelige tingen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

 

Krikens makt kommer fra at folk trengte et sted der de kunne få
felleskap med folkene rundt. I middeladrende da kongen kjempet mot hverandre,
og kirken ikke var så sterk. Så var befolkningen veldig borte, det var liksom
som ledet dem. Og da kriken hjalp befolkingen til å føle at noe var med dem, og
skulle hjelpe dem når ingen andre hjalp dem. Og det handler liksom ikke om hvor
mye penger du har, eller hvilken tittel du bæret på. Det handlet om
nestekjærlighet til medmenneskene og din kontakt med gud.

 

Dette var en tid der det var ingen frihet så si. Men nå så har man mer
frihet til å føle og tenke det man vill, så jeg føler det sitat ikke gjelder
nå, jeg føler at religion har blitt mer av en tradisjon vi følger på grunn av
den har vært her så lenge som den har. Det er ikke noe som vi virkelig trenger
for å føle felleskap med andre mennesker. Det å ikke være knyttet til en
religion fører felleskap hos noen, det å like sanger, tv-show og kanskje en
type bil, gir felleskap. Jeg føler vi ikke trenger lenger en religion som
knytter folk sammen.