InleidingBinnen van auto’s en vliegtuigen kan dat

InleidingBinnen vijf jaar zal een groot deel van het Europese kustgebied onder water liggen. Dit vooruitzicht zal niet veranderen als wij zo door blijven gaan. Het is van belang nú te veranderen, nú de juiste weg te volgen, goede keuzes te maken en onze toekomst positief te verbeteren. Nederland is in gevaar, het grootste deel ligt onder de zeespiegel, wij zullen dus de eerste zijn die hier onder lijden, behalve als wij het voor zijn! We moeten met zijn allen in actie komen, de burgers, de overheid, we moeten samenwerking om onze doelen te behalen en het Europese kustgebied, maar ook zeker ons kostbare Den Haag te beschermen.Het probleemHet klimaat verandert, en de aarde warmt op. Hierdoor zullen de ijskappen smelten. Als de poolkappen smelten, betekent dat meer dan een stijging van de zeespiegel. Niet alleen het ecosysteem rond de polen zal hevig veranderen, maar ook de plaatsen waar wij leven zullen veranderen. De dieren zullen hier ook onder lijden. Kortom: alles op aarde zal hierdoor flink veranderen.Zoals de meeste van jullie weten, is het versterkt broeikaseffect de grootste oorzaak van de klimaatverandering. Het “gewone” broeikaseffect was er altijd al geweest, maar het versterkte niet. Dat is vooral door de mens veroorzaakt. De mens maakt te veel gebruik van bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen die heel veel CO2 uitstoten als het in grote mate wordt gebruikt, wat nu ook het geval is. Onder normale omstandigheden gaat de warmte die door de aarde wordt teruggekaatst, gedeeltelijk door de atmosfeer terug naar de ruimte. Maar door de grote hoeveelheid broeikasgassen die worden uitgestoten bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor energieopwekking en door uitlaatgassen van auto’s en vliegtuigen kan dat haast niet meer. De warmte kan er dan niet meer doorheen en kaatst dan weer terug naar de aarde. De aarde warmt hierdoor op. Dit is het versterkt broeikaseffect.Wat de meeste van jullie niet weten, is dat de vee-industrie ook een grote veroorzaker is het versterkt broeikaseffect. Dit zorgt voor meer dan de helft van de uitstoot van broeikasgassen. Dit komt omdat bijvoorbeeld koeien, varkens en kippen bij het verteren van voedsel heel veel methaan produceren. Methaan is een broeikasgas en dat draagt ook bij aan het versterkte broeikaseffect. Methaan versterkt het broeikaseffect zelfs meer dan dat CO2 doet. Voor het produceren van het voedsel dat voor de dieren bestemd is, moet ook veel bossen worden gekapt om land landbouwgrond te creëren. Bomen kunnen ervoor zorgen dat CO2 in zuurstof omgezet wordt. Hoe minder bomen er zijn, hoe meer CO2 er dus in de lucht blijft zitten. Het broeikaseffect wordt hierdoor nog meer versterkt, en de aarde warmt dus nog meer op.OplossingenWij als mensen, het volk, alle burgers, wij kunnen helpen. Er zijn een aantal punten waar wij op moeten letten om deze extreme klimaatproblemen te voorkomen. Ten eerste moeten we letten op ons gebruik van energie en de soort energie die we gebruiken. Energie is iets in ons leven wat we niet kunnen wegdenken, we hebben het nodig voor bijna alles wat we doen. Helaas zijn de energiebronnen die we nu gebruiken zeer vervuilend voor het milieu. In plaats van deze vervuilende, uitputtende bronnen te gebruiken kunnen we beter kiezen voor zuinige middelen. Denk hierbij aan wind- en waterenergie. Echter blijft het niet bij energieverbruik. Iets waar we met zijn allen van kunnen genieten is vakantie. De ontspanning en het afsluiten van je drukke leven, het doorbreken van de sleur. Het is een noodzaak in ons leven. Ook hier zien wij een kans tot verbetering. Het reizen met een vliegtuig is een grote bron van CO? uitstoot en zoals we allemaal weten zorgt dit voor het smelten van de ijskappen. Hetgeen wat ons milieu, ons leven nu bedreigt. Kies liever voor het reizen zonder vliegtuig. Ga op pad met de fiets, of reis naar de mooie Nederlandse natuur, nu het nog kan. Wanneer je echt genoodzaakt bent te reizen met het vliegtuig maak dan de weloverwogen keuze jouw CO? uitstoot te compenseren. Wat we verder kunnen doen is: zoals al eerder genoemd is het verstandig te kiezen voor milieuvriendelijke energiebronnen. Denk hierbij aan wind-/ water-/ zonne-energie Ook kan men minder met de auto, ervoor zorgen dat uw huis goed geïsoleerd is en stook minder, maak ook gebruik van zuinige producten en eet minder of geen vlees.Ook de regering heeft een belangrijke taak. Het is aan ons om het voorbeeld te geven, richtlijnen aan te stellen en mensen te leiden. Om Nederland de komende tijd te beschermen tegen overstromingen zullen de dijken langs een groot aantal rivieren op grote schaal verhoogd en versterkt moeten worden. De dijken zijn niet veilig genoeg. Om de klimaatverandering en de stijgende zeespiegel te voorkomen zijn miljarden aan extra investeringen nodig. Het Deltaprogramma richt zich vooral op de waterkeringen langs de grote rivieren. Maar ook langs de kust van Friesland en Groningen zijn maatregelen nodig. Langs de Noordzeekust zijn geen extra maatregelen nodig. Verder zullen we ook boetes uitdelen aan mensen die een te hoge CO2-uitstoot veroorzaken. De CO2-uitstoot varieert per huishouden sterk en daarom zullen de boetes ook sterk verschillen. Daarom hebben we richtlijnen bedacht. Uit onderzoek is gebleken dat er vandaag de dag per jaar per huishouden ongeveer 8.000 kg CO2  wordt uitgestoten. We streven dan ook zeker naar 7.500 kg CO2-uitstoot per huishouden per jaar. Dit willen we realiseren door de CO2-uitstoot te reguleren door middel van boetes. ConclusieWanneer wij met zijn allen samenwerken en zo snel mogelijk in actie komen kunnen we dit probleem voorkomen en een veiliger, positiever vooruitzicht creëren. Wij zijn ons bewust dat het broeikaseffect blijft bestaan, dit is natuurlijk. Wat we wel aan moeten pakken is het versterkte broeikaseffect, hetgeen wat wij momenteel aansporen en uit de hand hebben laten lopen. Met deze afspraken en doelen hopen we ons meer bewust te zijn van de gewoontes die we hebben ontwikkeld, die de natuur tegenwerken. Ik hoop op vertrouwen, dat u mij wilt schenken.Samen kunnen we dit aanpakken!