Introducere etc.). Deci putem presupune c? tradi?ia este

Introducere

Cuvântul punk provine din limba englez? ?i semnifica?ia de baz? ar fi “persoana nedemn?,golan, tân?r f?r? experien??, delicvent”. Cealalt? semnifica?ie face referire la muzica ?i cultura punk, mi?care important? în industria muzical?, vestimentar?, cultural? ?i nu numai.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Istoria punk-ului

Ca ideologie, r?d?cinile punk-ului se pierd în vremuri de mult apuse. De-a lungul istoriei,oamenii au format grup?ri rebele de când s-au format primele structuri împotriva c?rora s? ser?zvr?teasc? (imperii, regate, institu?ii, etc.). Deci putem presupune c? tradi?ia este mai vechedecât memoria colectiv?. Cu siguran?? putem reg?si rebeliune în cântecele tradi?ionaleirlandeze ?i sco?iene ?i în muzica Country de peste Ocean. Influen?ele africane asupra acesteimuzici au condus la r?s?rirea genului blues. Iar când blues-ul negrilor s-a întâlnit cu Country-ul postbelic au ap?rut Rock’n’Roll-ul ?i Rockabilly-ul, forme brute de exprimare muzical?.În anii ’50, staruri precum Chuck Berry, Jerry Lee Lewis sau Elvis au oferit o alternativ? amuzicii uzuale a acelor vremuri, au revitalizat muzica, rock-ul lor definind un model pentrurebeliune. Elvis Presley a reu?it s? capteze intensitatea predecesorilor s?i de culoare ?i s-o fac?accesibil? publicului alb, iar acest proces de copiere ?i reformare, fenomen tradi?ional înmuzica rock, avea s? fie peste ani de zile, esen?a Punk-Rock-ului. Nu putem afirma c? muzica punk î?i are r?d?cinile pe tot parcursul anilor ’60, dar putem spune c? muzica epocii muste?tede rebeliune. Arti?ti ca Jimi Hendrix, The Doors sau Jefferson Airplane au inspirat tinerii s?-?ifac? trupe (garage bands) pe întreg teritoriul Statelor Unite.A?adar Punk-Rock-ul este o crea?ie american?, ce are la baz? arti?ti new-yorkezi activi lamijlocul ?i sfâr?itul anilor ’60, cu toate c? viziunea britanic? asupra punk-ului r?mâne înc?mult mai cunoscut? publicului. A?adar primele trupe de punk (stil numit protopunk) au r?s?ritdin ora?e ca New York sau Boston, trupe precum Velvet Underground, Iggy Pop and TheStooges, Ramones sau New York Dolls. Tot în ora?ul New York, în 1973, se deschide clubulCGGB (activ pân? în 2006), frecventat de ascult?torii de punk ?i new wave ?i g?zduitor deconcerte ale unor trupe ca Ramones, Misfits, Blondie etc.De?i scena londonez? nu a avut un rol major în dezvoltarea sound-ului muzicii punk, cu

1

 

siguran?? a definit rebela cultur? punk. In 1975 ia fiin?? Sex Pistols, trupa ce a bulversatindustria muzicii rock. Opera unui creator de mod? vizionar, Malcom “Pygmalion” McLaren,s-a impus doar în câteva luni printr-o atitudine provocatoare ?i violent? ce a generat o nou?muzic? ?i o nou? filozofie – punk-ul. Sex Pistols, descri?i înc? de la început drept “co?marulmuzicii britanice”, declan?eaz? un val uria? de vâlv? ce va dura întreaga lor activitate. In anul1977, cei de la Sex Pistols lanseaz? una dintre piesele-emblem? ale punk-ului: “God Save TheQueen”, o form? de protest impotriva reginei Elisabeta a II-a. Versurile piesei au atrasrepro?uri din partea criticilor si a sus?in?torilor Coroanei iar BBC-ul a interzis piesa. Ins?toate aceste demersuri de a submina valoarea piesei nu au prins deloc la public. Astfel, de?i”God Save The Queen” a devenit cea mai cenzurat? piesa din istoria Angliei, tot a reu?it s?dep??easc? recordul de 150.000 de copii vandute inc? din primele zile de la apari?ie.O dat? important? în istoria punk-ului este 4 iulie 1976 când trupa Ramones a concertat înLondra. Mul?i lideri ai viitoarelor trupe de punk britanice au fost inspira?i de acest concert ?iaproape imediat dup? acesta, scena punk britanic? a cunoscut o mi?care exploziv?. La sfâr?itulanului 1976, mul?i dintre fanii Sex Pistols aveau deja propriile trupe (The Clash, The Adverts,Generation X, X-Ray Spex).Tot în anii ’75-’76 a luat fiin?? ?i mi?carea Oi!. Una din primele trupe de Oi!, Cock Sparrer canta imnuri g?l?gioase, dure, ale clasei muncitoare. Sound-ul lor simplu, inspirat din via?a de pe strad?, nu a fost în?eles a?a cum trebuie în Anglia, dar la începutul anilor ’80 forma?ii caCockney Rejects, Sham 69 sau Angelic Upstarts au transformat sensibilitatea punk-ului claseimuncitoare într-un subgen Oi!.Începând cu 1977 s-a declan?at al doilea val de trupe punk, puternic influen?ate de celemen?ionate mai sus. Trupe ca Misfits(SUA), The Exploited(Sco?ia) GBH(Anglia), Black Flag(SUA), Stiff Little Fingers (Irlanda de Nord), Discharge(Anglia) ?i Crass (Anglia) s-audistan?at de sound-ul original al punk-ului ?i au pus bazele unor subgenuri precum hardcore,anarcho-punk ?i crust punk.Gradual, punk-ul a început s? devin? mai variat ?i mai pu?in minimalist, trupe precum TheClash (1976-1986) încorporând în repertoriul lor influen?e de reggae, jazz ?i rockabilly. Pân?la sfâr?itul anilor ’70, influen?ele reggae s-au intensificat, astfel apar trupe de 2 tone ska (TheBeat, Madness, The Specials).Începutul anilor ’80 a venit cu o popularizare a genului hardcore, cunoscut prin ritmulrapid, agresiv, având versuri cu referin?e politice. Mi?carea hardcore a fost condus? ?iinfluen?at? de trupe precum Dead Kennedys, Black Flag, Bad Brains, Minor Threat, Agnostic

2

 

Front, The Descendents etc.La sfâr?itul anilor ’80, începutul anilor ’90 a ap?rut o nou? mi?care punk, de data aceastatot în Statele Unite. Trupe precum Operation Ivy, Green Day, The Offspring, Rancid, BadReligion sau NOFX s-au format în acea perioad?. Tot la începutul anilor ’90 mi?carea punk acunoscut o nou? revitalizare a stilului ska-punk (Operation Ivy, NOFX, Sublime, No Doubt,Ska-P – Spania, Tahigo – Franta).Pân? în anii 2000 mi?carea punk din SUA s-a intensificat ?i diversificat, din genul ini?ialap?rând noi subgenuri ca pop-punk-ul (Blink-182, Sum 41, Simple Plan, Good Charlotte,trupe promovate ?i de MTV), skate punk, emo ?i screamo. Treptat, punk-ul a (re)devenit popular în comunit??ile underground din America de Nord, Europa ?i Asia.

Ideologii

Cultura punk a fost de la început adoptat? de tinerii rebeli din America ?i Anglia. Cum am precizat la început, cuvântul “punk” înseamn? “tân?r delicvent, golan”, termen ce poate fiaplicat genului muzical. Punk-ul nu reprezint? doar un stil muzical ?i/sau vestimentar, ci (?i)un stil de via??, o atitudine, un punct de vedere. A?adar, punk-ul nu înseamn? doar muzic?, ci?i art?, film, reviste, mod?, politic? ?i chiar comedian?i. Mul?i tineri au abordat acest stil pentru c? nu se adreseaz? maselor, este anti-sistem, promoveaz? rebeliunea ?i independen?a,este o forma de evadare dintr-o societate plina de constrangeri ?i este anti-elitist: “Oricine poate cânta într-o trup? de punk”. În general muzica punk este împotriva industriei muziciicomerciale. Un slogan cunoscut din punk este “Do it yourself”(DIY), ceea ce înseamn? c?oricine cu ceva de spus se poate exprima (muzic?, art?, cultur?).A fi punkist nu înseamn? doar s? por?i blugi ?i geac? de piele sau s? ai creast?, ci ?i oideologie care are la baza libertatea individului. Punk-ul a ap?rut ?i ca o reac?ie la pacifismulexagerat al mi?c?rii hippie, ca o revenire la realitatea dur? (la mijlocul anilor ’70 în Anglia,mi?carea skinhead a ap?rut drept urmare a crizei economice ?i a ?omajului) ?i la r?d?cinilemuzicii rock. Punk-ul este, sau cel pu?in a fost, solid ancorat în realitatea imediat?, înfrustr?rile unei genera?ii confruntat? cu multiple probleme sociale, economice ?i culturale, ?ireprezint? o modalitate de exprimare ?i de refugiu în muzic?.Ideologia cea mai des asociat? punk-ului este anarhismul. Aceasta ideologie politic?sus?ine c? statul este ineficient, nedorit, inutil ?i d?un?tor. Anarhismul se bazeaz? pe trei principii de baz?: libertate, egalitate ?i ajutor reciproc. Astfel nu este necesar? o ierarhie, ?iimplicit nu ar exista abuz de putere. Anarhi?tii sunt anti-stat ?i mai ales anti sisteme totalitare.Unii punki?ti se declar? a fi apolitici, chiar multe din trupele creditate c? pionieri ai genului

3

x

Hi!
I'm Johnny!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out