Sociale verder in praktijk te brengen.De maatschappelijk werker

Sociale Vormingsplicht CuracaoDe regering van de Nederlandse Antillen heeft in februari 2006 de sociale vormingsplicht ingesteld. Aanleiding hiervoor was het grote aantal jongeren dat de scholen zonder diploma en zonder direct uitzicht op een baan. Deze jongeren hadden weinig toekomstperspectief. De Antilliaanse regering stelt hierin dat het volgen van een opleiding en het actief deelnemen in de samenleving voor de meeste jongeren geen probleem vormt. Een aantal jongeren loopt echter tegen zoveel struikelblokken aan dat zij het zonder speciale maatregelen niet redt. Als risicofactoren worden onder andere genoemd: armoede, drugs, gebrekkige opvoeding en leerachterstand op jonge leeftijd. De reguliere instanties in de Nederlandse Antillen bleken niet in staat om deze jongeren effectief te helpen. Het doel van de sociale vormingsplicht is om deze jongeren een tweede kans te bieden door hen  voor te bereiden op de arbeidsmarkt en de maatschappij.  Het Sociaal Vormingstraject (SVT) is onderdeel van de Sociale Vormingsplicht (SVP). Het betreft een traject waarin een groep van zo’n 30 jongens vier tot vijf maanden een voortraject volgen, waarbij ze intensieve vorming krijgen vanuit de kazerne te Suffisant, om vervolgens door te stromen naar een hoofdtraject binnen de SVP. Vaak een leer-werktraject bij bijvoorbeeld de Isla of CDM. Voor het slagen van het SVT is dagelijks de begeleiding van de jongens vereist door een sociaal-maatschappelijk werker, die hen onder andere helpt het geleerde verder in praktijk te brengen.De maatschappelijk werker bij de SVP en SVT werkt intensief met de groep, maar er zijn ook 1-op-1 momenten, Bijvoorbeeld op de wekelijkse terugkomdag. Vooral tijdens de bivak in het begin, die drie weken duurt, is de begeleiding belangrijk. Vaak blijven de maatschappelijk werkers dan ook in de kazerne overnachten. De jongens mogen geen contact hebben met de buitenwereld, voor de meesten is het de eerste keer dat ze zo lang van huis zijn. Als ze het moeilijk hebben, kunnen ze bij de begeleiders terecht. Elke dag is er een programma met thema’s. Zoals werken aan je persoonlijkheid, het controleren van emoties, maar ook het breder trekken van respect, zoals de opstelling jegens een werkgever.  Helaas werd het project tot stop gezet door complicaties met fondsen en de management van het project.Door de annulering van het project en de weinig beschikbare cijfers die vanaf 2005 nodig zijn om het project en zijn resultaten beter te kunnen begrijpen, hadden wij besloten om resultaten vanuit het buitenland te bekijken.